Praktijkinfo

Patiëntenstop

Om een goede kwaliteit van zorg te kunnen blijven garanderen, dienen wij momenteel een patiëntenstop in te lassen.
Er wordt een uitzondering gemaakt voor huisgenoten van reeds bestaande patiënten.

Huisbezoeken

Deze kunnen enkel telefonisch worden aangevraagd en dit liefst voor 11u ‘s morgens.
In ons kabinet beschikken wij over de middelen om je het beste te kunnen verzorgen.
Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten die zich in de totale onmogelijkheid bevinden om zich buitenshuis te verplaatsen.
Er kan geen exact uur worden gegeven voor huisbezoeken, zij worden uitgevoerd door de arts die beschikbaar is.

Afspraken

Alle artsen werken met eenzelfde dossiersysteem en zijn op de hoogte van je medische situatie. Indien je vaste arts niet beschikbaar is, helpt een collega je graag verder.
Maak één afspraak per persoon. Voor meerdere personen maak je dus meerdere afspraken.
Kom op tijd.
Verwittig tijdig indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, zodat anderen geholpen kunnen worden.
Indien je geen plaats meer vindt in de online agenda en een dringend medisch probleem hebt, neem dan telefonisch contact op.

Voorschriften en attesten

Voor vernieuwing van chronische medicatie (bloeddruk, cholesterol, suikerziekte, anticonceptie, etc) is een klinisch onderzoek nodig en kom je op raadpleging. Vraag aan je arts de nodige medicatie om toe te komen tot je volgende controle.
Voorschriften worden digitaal gemaakt. Met je eID kaart kan je je medicatie nadien afhalen bij de apotheek.
Download de app “voorschrift op zak” of “mijngeneesmiddelen” om te bekijken welke openstaande voorschriften je nog hebt.

Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dien je ook hiervoor een afspraak te maken bij een arts.
Uw huisarts kan enkel attesten schrijven die volledig stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Wachtdienst

Voor dringende medische problemen ’s nachts, tijdens het weekend en op feestdagen, kan je terecht bij de huisartsenwachtdienst op het nummer 1733:

  • Weekend en feestdagen: huisartsenwachtpost SOMEDI te Heist-op-den-Berg
  • Weekdagen van 18u – 23u: huisartsenwachtpost SOMEDI te Heist-op-den-Berg
  • Weekdagen van 23u – 8u: huisartsenwachtpost Pallieterland te Lier
  • Voor patiënten woonachtig in Aarschot: huisartsenwachtpost Demerland te Rillaar

Tarieven
Alle artsen zijn geconventioneerd en werken volgens de tarieven die het RIZIV oplegt. Bij bepaalde technische prestaties (ECG, spirometrie, uitstrijkje, kleine heelkunde, etc) wordt een extra supplement aangerekend dat conform is met deze tarieven.
Wij hanteren de derde betalersregeling. Dit houdt in dat je alleen het remgeld betaald. Dit is alleen mogelijk voor patiënten die in orde zijn met hun mutualiteit en hun globaal medisch dossier in onze praktijk hebben, anderen betalen wel het volledige bedrag.